Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική

10% έκπτωση στα Πακέτα προληπτικού ελέγχου νεογνού

Στο ΙΑΣΩ εφαρμόζεται μία ολοκληρωμένη σειρά εξετάσεων προληπτικού ελέγχου των νεογνών σε μορφή πακέτων τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Μεταβολικά Νοσήματα
  • Ωτοακουστικές Εκπομπές
  • Οφθαλμολογικό έλεγχο
  • Υπερηχογράφημα Ισχίων
  • Καρδιολογικό έλεγχο (Καρδιολογική εξέταση & Υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιάς)
  • Παιδοενδοκρινολογική εκτίμηση και έλεγχο σωματικής ανάπτυξης λιποβαρών νεογνών
Πληροφορίες Συνεργάτη
www.iaso.gr2106184000