Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37-39, με ΑΦΜ 094055324, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής, χάριν συντομίας, «Εταιρεία») δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.iasomom.gr για να σας ενημερώνει για το πρόγραμμα προνομίων WOW MOM.

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως «χρήστης». Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής, χάριν συντομίας, «Όροι»). Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτών. Ως εκ τούτου, συνιστάται στον χρήστη η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων Όρων πριν την περιήγηση, πρόσβαση και χρήση της παρούσας διαδικτυακής ιστοσελίδας.

2. Υποχρεώσεις χρήστη

Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στη χρήση της ιστοσελίδας. Αυτοί έχουν τεθεί σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, προς το σκοπό της προστασίας του χρήστη και της αποφυγής περιπτώσεων κατάχρησης, αλλά και προς το σκοπό παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

  • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

  • να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικο

  • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

  • αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

  • να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας, να εμποδίσει οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτή

  • δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

  • να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου

  •  

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων της ιστοσελίδας, προστατεύονται από την υφιστάμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία. Η Εταιρεία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει τους ιστοτόπους αυτούς και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, από την ιστοσελίδα συνδέσμους, οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων, καθώς και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

5. Αποποίηση ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν" και “όπως είναι διαθέσιμες”. Κατά το μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία: (α) η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμελείας ή αντικειμενικής ευθύνης) ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε σχέση με την ιστοσελίδα και τη χρήση της και (β) η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αναφορικά με την συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας ή τη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής σας σε αυτήν

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιοδήποτε τεχνικό σφάλμα της ιστοσελίδας, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη ή στον εξοπλισμό του κατά τη χρήση της.

6. Μεταβολές των Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του χρήστη αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης καλείται να ανατρέχει στους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

7. Γενικοί Όροι

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη ή ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενημερώνει τον χρήστη, στο πλαίσιο της εγγραφής του στο πρόγραμμα προνομίων Wow Mom, ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο χρήστης μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο) στην ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Εναλλακτικά, θα αποστέλλεται στον χρήστη, κατόπιν ειδικής ενημέρωσής του, μήνυμα SMS με σύνδεσμο προς τη φόρμα εγγραφής μέλους στο δηλωθέν αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Αφότου ο χρήστης συμπληρώσει στη σχετική πλατφόρμα τον αριθμό του κινητού του και τον μοναδικό κωδικό που έχει λάβει μέσω του μηνύματος SMS, οφείλει να επιβεβαιώσει τα κάτωθι στοιχεία για να ολοκληρώσει την εγγραφή του: όνομα, επώνυμο, e-mail και ημερομηνία γέννησης. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή και τη συμμετοχή του χρήστη στο πρόγραμμα Wow Mom. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την εγγραφή του στο πρόγραμμα, μπορεί να απεγγραφεί στέλνοντας email στο [email protected]και ζητώντας τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων

 

Η, δε, Εταιρεία επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εκτέλεση του αιτήματος του χρήστη να εγγραφεί στο πρόγραμμα αυτό (άρθρο 6 παρ. 1 β’ του ΓΚΠΔ). Στα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός και εάν αυτό προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία ή συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού. Τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον ανωτέρω σκοπό συλλογής, ήτοι για την εγγραφή και τη συμμετοχή του χρήστη στο πρόγραμμα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από την οικεία Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ ή μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου ΙΑΣΩ, κ. Χαρά Δαούτη, e-mail: [email protected].